Vrtané studny

Rádi Vám zhotovíme studnu i ve Vaší obci Bojov.

Naše specializovaná firma z Polné Vám zajistí nejenom vyvrtání Vaší studny, ale i kompletní dokumentaci potřebnou k oficiálnímu vrtání studny a jejímu zapojení. Zajišťujeme i projekty studní a hydrogeologické posudky.

Vrtáme studny o průměru 185 mm za ceny od 1100 Kč / bm. V této ceně je i výztuha vrtu pažením. Pažení zabraňuje zavalení nebo zasypání studny a zajišťuje dlouhodobou prostupnost vrtu a stálý průtok vody.

Doprava techniky na místo vrtání je paušálně 1.000,- Kč / 60 km bez DPH

Před započetím vrtání studny je potřeba vyplnit "Oznámení o provedení průzkumného vrtu" a odevzdat ho na obecním úřadě, ke kterému pozemek náleží. 

Oznámení o provedení průzkumného vrtu ke stažení ZDE.

Výhody vrtané studny

Výhod oproti studni kopané je několik a některé mohou být pro Vaše rozhodování zásadní:

  • podstatně kratší doba hloubení studny
  • jednoduchá instalace čerpadla
  • šance na čistší a kvalitnější vodu
  • trvalý přítok vody – nezávislý na výkyvech počasí
  • vyšší vydatnost zdroje – několikrát vyšší než u kopané studny
  • minimální nároky na odvoz vyvrtaného materiálu
  • nižší cena vrtané studny
  • menší znehodnocení a znečištění okolního pozemku
  • není potřeba přípojku el. proudu v místě vrtání studně (máme vlastní elektrocentrálu)
  • studna zabere podstatně menší prostor

studna schema

Možnosti realizace vrtané studny

Průzkumný vrt – obvyklý způsob

Provedení průzkumného geologického vrtu s parametry hotové studny (bez osazeného čerpadla s přípojkou). Provádí se na základě ohlášení. Po zkouškách a vyhodnocení průzkumného vrtu geologem proběhne vodoprávní řízení. Podklady pro vodoprávní řízení a stavební povolení Vám kompletně vypracujeme včetně hydrogeologického posudku a projektu stavebně-technické části.

Stavební povolení

 Vypracujeme Vám projekt studny. Práce budou provedeny po doložení žádosti, povolení k odběru a ke zřízení studny. Poté proběhne vodoprávní a územní řízení. Po realizaci studny je nutno požádat o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudace studny).

Vrtané studny rozdělujeme:

  1. hloubené v podzemí jako stavební zemní práce – šachtice do hloubky 3 m
  2. vrtané strojně jako stavební zemní práce – studna vrtaná s délkou do 30 m
  3. vrtané jako stavební zemní práce – vrtaná studna s délkou nad 30 m
  4. hloubené v podzemí – šachtice či jáma do hloubky nad 3 m – za stavbu studny hloubené v podzemí se považují i velkoprůměrové vrty a protlaky, pokud mají charakter podzemního díla, ve kterém se mohou zdržovat osoby
  5. hydrogeologické průzkumné dílo, vrt i šachtice jakékoliv hloubky – studnou ve smyslu vodního zákona se stane teprve vodoprávním rozhodnutím o povolení z něj zřídit studnu

Co potřebujete k žádosti o stavební povolení k vrtání studny?

  • územní rozhodnutí o umístění stavby vydané obecním stavebním úřadem, anebo potvrzení stavebního úřadu, že ho není třeba
  • projektovou dokumentaci studny podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou musí vypracovat autorizovaná osoba pro obor vodohospodářské stavby
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů
  • povolení vodohospodářského úřadu k nakládání s vodami podle §8 vodního zákona
  • stanovisko správce povodí (neplatí pro domovní studny jednotlivých domácností)
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle §18 vodního zákona
  • číslo hydrogeologického rajónu

Příklad CENY

Průměr vrtu 185 mm od 1100,- Kč / bm
Vyhledávání pramene a vhodného místa pro vrtanou studnu provádíme ZDARMA.
Doprava na místo 1000,- Kč / 60 km bez DPH (paušálně).
Vrtané studny vystrojujeme plastovými pažnicemi o průměru 125 – 200 mm.
V případě, že nebude dosaženo předem stanovené minimální vydatnosti, provedení vrtu bylo ZDARMA.

Kontaktujte nás

Zašlete nám nezávaznou poptávku, ničím se u nás nezavazujete.

Zadáte-li nepovinné údaje pro lokalizaci pozemku pro vrtání studny, můžeme Vás kontaktovat s detailními informacemi.

jméno a příjmení*

e-mail*

telefon

adresa pozemku
Neplatný vstup

GPS pozemku
Neplatný vstup

parcelní číslo pozemku
Neplatný vstup

poznámka*
Zadejte prosím text.

příloha

antispam*
souhlasím se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů*
Bez povolení zpracování osobních údajů nelze pokračovat.