vrtané studny, projekty studní
telefon 723 632 621
723 849 219

 

nezávazná poptávka
 1. jméno a příjmení*
  Invalid Input
 2. Preferovaný kontakt:
 3. e-mail
  Invalid Input
 4. telefon
  Invalid Input
 5. poznámka*
  Invalid Input
 6. AntiSPAM*
  AntiSPAM
    Obnovitšpatně opsaný kód
 7. příloha
  Invalid Input
 8. * pokud přiložíte fotografii, adresu nebo GPS pozici, katastrální mapu apod., usnadníte a urychlíte první kontakt potřebný pro vypracování nezávazné nabídky

hydroizolace-cz

 

Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla

vrtani studny mJsme firma, která se již 23 roků specializuje na vrtání studní a vrty pro tepelná čerpadla.

Vrtané studny hloubíme podle platných oprávnění. Práce provádíme s vysokou kvalitou, získanou naší dlouholetou praxí. Kvalita práce je i jedním z našich nejdůležitějších kritérií a klademe na ni důraz.

Vrtané studny S&K provádí

 • vyhledání pramene – určení místa pro vodní zdroj
 • hydrogeologický průzkumný vrt
 • hydrogeologický posudek
 • projektovou činnost pro vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla
 • kompletní podklady a dokumentace pro stavební povolení
 • vyvrtání studny
 • vrty pro tepelná čerpadla
 • vyčištění studny
 • vypažení s atestem na pitnou vodu
 • čerpací zkouška k ověření vydatnosti
 • vystrojení studny = osazení čerpadla
 • projektová dokumentace vrtané studny
 • vyřízení všech potřebných povolení (legalizace)

Našimi zákazníky jsou soukromé osoby, živnostníci i firmy z celé České republiky.

Vrtané studny od naší firmy splňují veškeré hygienické i technické parametry, které je nutné splnit u studní pro odběr pitné vody v rodinných domech, chatách, chalupách, ale i v administrativních budovách a firemních objektech.
Vrtáme studny nejen na pitnou, ale i na užitkovou vodu.
Pro vrtané studny používáme naši vlastní moderní výkonnou vrtnou techniku. Vrtání studní ve všech typech hornin a zemin dle požadavků zákazníka do max. vrtné hloubky 100 m a průměru vrtu 160 mm.

Vyhledávání pramene a vhodného místa pro vrtanou studnu provádíme ZDARMA.

Místo, které je vhodné pro umístění studny vybíráme s ohledem na požadavky zákazníka a v souladu s odborným posouzením dané lokality hydrologem a geologem.

 • zajistíme hydrogeologický posudek a projekt vrtané studny
 • vyřídíme vše potřebné pro stavební povolení a další úřad

Garantujeme minimální vydatnost studny / pramene 2 000 l za 24 hodin.

vrtana studna mKaždá námi vrtaná studna je po odvrtání vyčištěna a je na ni provedena čerpací zkouška.
Poté, co jsou ukončené vrtací práce je námi vrtaná studna připravena k osazení čerpadla a schopná být okamžitě využita jako zdroj pitné nebo užitkové vody.

Na základě požadavků zákazníka dodáme a namontujeme čerpadla, vodárny nebo minivodárny, popř. poradíme s výběrem a doporučíme ideální variantu odběru vody z vrtané studny v daném případě.

 

STUDNY VRTÁME CELOROČNĚ= vrtanou studnu tak můžete mít kdykoliv v průběhu roku, bez ohledu na aktuální roční období!
MINIMÁLNÍ POŠKOZENÍ TERÉNU= vrtání se obejde bez větších zásahů do stávajícího terénu i nákladného odvozu materiálu!
RYCHLÉ PROVEDENÍ = vrtání nezabere více než 1 - 2 dny, následná instalace čerpadla je též velmi praktická a snadná!
GARANCE STÁLÉHO PŘÍTOKU = vrtaná studna je hlubší, využívá celý zvodnělý kolektor, není tak závislá na srážkách! Garance odběru od 2000 l/24h.

Příklad CENY

Průměr vrtu 157 mm od 750,- Kč/m
Vyhledání vody ZDARMA *.

Doprava na místo 1000,- Kč (paušálně).
Doprava do 100 km od sídla firmy ZDARMA.

Jednou ze součástí vrtání studní je vyplachování studny a pažení, ke kterému se používají PVC trubky s hygienickou atestací. Vrtaná studna je po ukončení prací a provedení čerpací zkoušky připravena k montáži čerpadla, vodárny popř. minivodárny.
Vrtané studny vystrojujeme plastovými pažnicemi o průměru 110 – 125 mm.

Výhody vrtané studny

 • trvalý přítok vody – nezávislý na výkyvech počasí
 • vyšší vydatnost zdroje – několikrát vyšší než u kopané studny
 • podstatně kratší doba hloubení studny
 • šance na čistší a kvalitnější vodu
 • šance na silnější zdroj vody
 • nižší cena vrtané studny
 • menší znehodnocení a znečištění okolního pozemku
 • minimální nároky na odvoz vyvrtaného materiálu
 • není potřeba přípojku el. proudu v místě vrtání studně (máme vlastní elektrocentrálu)
 • studna zabere podstatně menší prostor
 • jednoduchá instalace čerpadla

V případě, že nebude dosaženo předem stanovené minimální vydatnosti, provedení vrtu bylo ZDARMA.
vrtání studní

Možnosti realizace vrtané studny

Průzkumný vrt – obvyklý způsob

Provedení průzkumného geologického vrtu s parametry hotové studny (bez osazeného čerpadla s přípojkou). Provádí se na základě ohlášení. Po zkouškách a vyhodnocení průzkumného vrtu geologem proběhne vodoprávní řízení. Podklady pro vodoprávní řízení a stavební povolení vám kompletně vypracujeme včetně hydrogeologického posudku a projektu stavebně-technické části.

Stavební povolení

Vypracujeme vám projekt studny. Práce budou provedeny po doložení žádosti, povolení k odběru a ke zřízení studny. Poté proběhne vodoprávní a územní řízení. Po realizaci studny je nutno požádat o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudace studny). 

723 632 621, 723 849 219
vrtané studny
partneři

www.vrtane-studny-sk.cz - 2013 © CORA